Høsten 2021 slog desværre fejl og måtte kasseres. Ingen høballer i år.

Vi håber igen at have hø på lade i starten af juli 2022.